Esoterische Acupunctuur

De scoop van esoterische acupunctuur is gericht op de hogere frequenties van ons bewustzijn en is ontworpen om je bewust te worden van het weten van je hart en te ontwaken.

In plaats van met een lineair, gesloten concept van energiebanen, gaat de esoterische acupunctuur uit van een ‘veld’ van energie. Dit veld is universele intelligentie en gaat uit van oneindigheid en eenheid. Door specifieke acupunctuurpunten in een specifieke volgorde te activeren en geometrische verbindingen te visualiseren, wordt een spin-beweging gecreëerd in je energieveld. Deze spin-bewegingen hebben een hogere en lichtere frequentie dan de beweging die gegenereerd wordt met traditionele acupunctuur, welke zich richt op de fysieke en psychische lagen van ons bewustzijn. Degene die afgestemd is op de frequentie van de spin-velden kan poorten openen naar een hoger bewustzijn. Het doen van innerlijk werk en het verstillen van de geest helpen om af te stemmen op de hogere frequenties van de spinvelden. Vanuit een ruimer bewustzijn gaan we anders waarnemen en andere keuzes maken in het leven. Ware heling is het realiseren van ons ware Zelf.

Anders dan bijvoorbeeld bewustzijnsverruimende middelen kan esoterische acupunctuur geen ongewilde of te snelle ontwaking bewerkstelligen. De esoterische patronen zetten als het ware de sleutels in het slot en jij zult de sleutels omdraaien en de poort openen als de tijd er rijp voor is.

acupunctuur
Moxatherapie en cupping
meditatie en visualisatie
Voeding en kruiden

The power of acupuncture is to harmonize and strengthen the body systems before a disease stage, but the power of Esoteric Acupuncture is to work with expanding consciousness and strengthen the root which is our Higher, Inner Spiritual Heart Center.

– Mikio Sankey